ALAJÄRVEN LÄMPÖ OY

 

 

LÄMPÖTARIFFI

 

       A.   Liittymismaksu

                                 Liittymismaksu määritellään seuraavasti

                                 Liittymismaksu (EUR) = k (a+b*V)

                                 k = kustannuskerroin

                                 a = liittymismaksun vakio-osa (EUR)

                                 b = liittymismaksun tilausvesivirtaan sidottu

                                        osa (EUR/ m3/h)

                                 V = tilausvesivirta (m3/h)

 

 

 

                                 Tilausvesivirta                         Liittymismaksu

                                         m3/h                                         EUR

 

                                 0,15….2,0                               k ( 840,94 + 3363,75 V )

                                 2,0….10,0                               k ( 3868,32 + 1850,06 V )

                                 10,0…20,0                              k ( 8913,96 + 1345,50 V )

                                     yli 20                                   k ( 15641,47 + 1009,12 V )

 

 

                                 k = 1,86

 

                                

  

                                 TilausvesivirtaV määritetään kiinteistön todellisen lämmityksen

                                 ja ilmastoinnin tehontarpeella, ottaen huomioon jäähdytys.

 

 

                                   

 

      B.   Perusmaksu

                                 Perusmaksu EUR/vuosi = kl (al + bl * V )

                                 kl  =  kustannuskerroin

                                 al  =  perusmaksun vakio-osa (EUR)

                                 ab =  perusmaksun tilausvesivirtaan sidottu

                                          osa ( EUR / m3/h )

                                 V = tilausvesivirta ( m3/h)

 

                                

                                 Tilausvesivirta                         Perusmaksu

                                         m3/h                                EUR/vuosi   

 

                                 0,15….2,0                               kl ( 47,09 + 682,84 V )

                                 2,0….8,0                                 kl ( 706,39 + 353,19 V )

                                      yli 8,0                                 kl ( 2119,17 + 176,60 V)

 

 

                                  

                                 kl = 1,38 voimassa      

 

                                 Laskentakaava antaa perusmaksun ilman arvonlisäveroa.

 

 

C.   Kulutusmaksu  

                                 Kulutusmaksun vahvistaa Alajärven Lämpö Oy:n

                           hallitus kolmeksi (3) kuukaudeksi kerrallaan.

                          

 

                          

                   

                           Kulutusmaksu 01.01.2018 alkaen 58,28 EUR/MWh

Hinta sisältää arvonlisäveron 24%

 

 

      Palvelumaksuhinnasto 1.1.2018 alkaen

                                      

                                        Maksukehotus                          5,00 Eur/kpl

                                        Lämmön katkaisu                    50,00  Eur

                                        Lämmön uudelleen kytkentä     50,00 Eur

 

                                        Tuntiveloitus,  asentaja              40,00 Eur

                                        Tuntiveloitus, työnjohtaja           50,00 Eur

                                        Palvelumaksuhintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

 

                                        Viivästyskorkona perimme korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Copyright © 2010 Alajärven Lämpö Oy.