Hinnasto

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot löydät tästä (pdf)

LÄMPÖTARIFFI

A.  Liittymismaksu

         Liittymismaksu määritellään seuraavasti
         Liittymismaksu (EUR) = k (a+b*V)
         k = kustannuskerroin
         a = liittymismaksun vakio-osa (EUR)
         b = liittymismaksun tilausvesivirtaan sidottu
           osa (EUR/ m3/h)
         V = tilausvesivirta (m3/h)

         Tilausvesivirta        Liittymismaksu
           m3/h              EUR
          0,15….2,0        k ( 840,94 + 3363,75 V )
          2,0….10,0        k ( 3868,32 + 1850,06 V )
          10,0…20,0        k ( 8913,96 + 1345,50 V )
           yli 20        k ( 15641,47 + 1009,12 V )

        k = 1,86

        Tilausvesivirta V määritetään kiinteistön todellisen 
        lämmityksen ja ilmastoinnin tehontarpeella, ottaen huomioon 
        jäähdytys.

B.  Perusmaksu

        Perusmaksu EUR/vuosi = kl (al + bl * V )
        kl = kustannuskerroin
        al = perusmaksun vakio-osa (EUR)
        ab = perusmaksun tilausvesivirtaan sidottu
           osa ( EUR / m3/h )
        V = tilausvesivirta ( m3/h)

        Tilausvesivirta         Perusmaksu
           m3/h             EUR/vuosi  
          0,15….2,0        kl ( 47,09 + 682,84 V )
          2,0….8,0         kl ( 706,39 + 353,19 V )
          yli 8,0         kl ( 2119,17 + 176,60 V)

        kl = 1,73 voimassa   

        Laskentakaava antaa perusmaksun ilman arvonlisäveroa.

C.  Kulutusmaksu 

        Kulutusmaksun vahvistaa Alajärven Lämpö Oy:n
        hallitus kolmeksi (3) kuukaudeksi kerrallaan.

        Kulutusmaksu 01.01.2023 alkaen 71,55 EUR/MWh
        Hinta sisältää arvonlisäveron 24%


Palvelumaksuhinnasto 1.1.2023 alkaen

Maksukehotus            5,00 Eur/kpl
Lämmön katkaisu          50,00 Eur
Lämmön uudelleen kytkentä     50,00 Eur

Tuntiveloitus, asentaja      40,00 Eur
Tuntiveloitus, työnjohtaja     50,00 Eur

Palvelumaksuhintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

Viivästyskorkona perimme korkolain mukaista viivästyskorkoa.