Laitokset

Tuotantolaitokset

Biolämpökeskus 8 MW

Lämpökeskus 7,5 MW